Modele pielęgnowania książka

Każdy podrozdział opisujący modèle pielęgnowania w schorzeniach żadnych układów, został poprzedzony opisem patofizjologicznych zmian zachodzących w konkretnych układach. Następnie zaprezentowano Opisy przypadków i MODELE Opieki pielęgniarskiej. J`ai Tak NP. w schorzeniach układu nerwowego przedstawiono modèle Opieki pielęgniarskiej pacjenta z udarem niedokrwiennym, stwardnieniem rozsianym, guzem mózgu, kręgosłupa urazem. Natomiast poszczególne MODELE prezentują: DIAGNOZY pielęgniarskie, cel Opieki, interwencje pielęgniarskie, oczekiwane Wyniki Opieki. Autorzy publikacji podkreślają, że MODELE Opieki pielęgniarskiej nad Chorym dorosłym ściśle połączone są z przez publikacjami Jak: DIAGNOZY i interwencje pielęgniarskie oraz procedury pielęgniarskie. W pierwsjay części publikacji MODELE Opieki pielęgniarskiej nad Chorym dorosłym przedstawiono MODELE pielęgniarstwa oraz teorie pielęgniarstwa: teorię samoopieki oraz teorię deficytów samoopieki i teorię Systemów pielęgnowania. W części Drugiej poruszono problematykę psychospołecznych aspektów Opieki pielęgniarskiej. Natomiast w trzeciej części livres przedstawiono MODELE chorych pielęgnowania w wybranych schorzeniach. W części trzeciej publikacji “MODELE Opieki pielęgniarskiej nad Chorym dorosłym” przedstawiono MODELE Opieki pielęgniarskiej w wybranych schorzeniach. Przedmiotowe MODELE zaprezentowano w kontekście schorzeń układu:.

Na zakończenie publikacji zaprezentowano między innymi: w pierwsjay części podręcznika podjęto problematykę oceny trudnej II W oynatıcı Stanu chorobowego oraz hospitalizacji. Opisano Społeczne skutki choroby oraz niepełnosprawności oraz wsparcia Społecznego w przedmiotowych przypadkach. Omówiono także zagadnienia Edukacji ukierunkowanej na przygotowanie pacjenta do samoopieki. Ne najważniejszych osiągnięć V. Henderson należy sformułowanie definicji pielęgniarstwa (1955) przyjętej przez międzynarodową radę pielęgniarek jako obowiązującej na łazience świecie. Kierowała projektami badawczymi gminy pielęgniarstwa, była autorką “podstawowych Zasad Opieki pielęgniarskiej” przetłumaczonych na dwadzieścia języków. Dorothea Orem Dorothea Orem (1914-22 czerwca 2007) Żyła w stanach Zjednoczonych. Już w wieku 16 lat została pielęgniarką, początkowo pracowała jako Māsa odcinkowa, Następnie kierowała pracą pielęgniarek, była dyrektorką szkoły pielęgniarskiej, profesorem na Uniwersytecie.